Article És un esforç rendible preparar la realització de les proves escrites?
RESUM ARTICLE

En aquest article destacarem algunes de les característiques de les proves escrites com a instrument en la pràctica docent a les classes de matemàtiques, i en particular l'interès pedagògic de la seva preparació a l'aula, prenent com a referència les dades empíriques corresponents als qüestionaris i a les entrevistes realitzats amb el professorat de matemàtiques, i als enregistraments en vídeo de classes de matemàtiques en les quals es van utilitzar aquestes proves.FORMATS DISPONIBLES
1.49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
ES PARLA DE...
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
GUIXDOS
RECULL