OBERT   LLEGIR
Article Escola pública, escola privada: un planteig fora de lloc.
AUTORS
Palau Redón, Bartomeu
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
ES PARLA DE...
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
GUIX DOS
RECULL