Article Escoltar, explicar i escriure anècdotes dels nostres avis
RESUM ARTICLE

Aquest article explica una seqüència didàctica en què es proposa a l'alumnat que faci un exercici de redacció pautat. L'activitat s'inicia amb l'explicació, per part de cadascun dels nois i noies, d'anècdotes viscudes pels seus avis i àvies i, a partir d'aquest primer relat breu, se'ls demana que expandeixin el text tot incorporant-hi la localització dels elements del context i la descripció dels personatges i dels espais. Al llarg de tot el procés, la professora modelitza i acompanya les diferents activitats que els alumnes han de dur a terme.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €