Llibre Escribir textos expositivos en el aula. De la teoría a la práctica.
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos
EAN: 978-84-9980-367-8
AUTORS
Camargo Martínez, Zahyra / Chamorro García, Teresa / Fernández Martínez, Pilar / Gadea Vales, Mar / García Parejo, Isabel / Gómez García, M. José / Monfort Lloscos, Teresa / Pico Escalante, Rosario / Ramírez Bravo, Roberto / Ríos García, Isabel / Uribe Álvarez, Graciela / Agosto Riera, Silvia Eva / Álvarez Angulo, Teodoro / Álvaro García, Salvador
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
22,00 €
20,90 €
15,40 €
14,63 €
Resum del llibre
Un esforç viu i actual per recollir els models de composició escrita de naturalesa sociocognitiva més representatius, i aplicar-los a un tipus de text molt demanat en el context acadèmic: el text expositiu. El lector podrà trobar en aquestes pàgines teoria i pràctica sobre la didàctica del text expositiu, respostes sobre cada moment concret de la fase de composició escrita (planificació-textualització-revisió); i models de seqüències didàctiques per a cada nivell específic d'ensenyament. Característiques, ensenyament a través de seqüències didàctiques, estratègies i activitats, pràctiques escrites que es realitzen a les aules d'infantil, primària i secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La enseñanza-aprendizaje de la escritura como proceso y como práctica social
II Parte: De la teoría a las prácticas de aula