Capítol Escribir textos expositivos en el marco curricular de 4º de ESO
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenta un projecte centrat en el treball amb textos de l’àmbit acadèmic a les aules de secundària. S’hi estudien les característiques formals dels textos expositius, seguint un model de seqüència didàctica processual que permet als alumnes practicar significativament l’escriptura d’aquests textos. La seqüència didàctica s’organitza en vuit fases, cadascuna regida per una pregunta-guia, agrupades en tres grans blocs: un primer bloc d’aproximació a les característiques d’aquesta tipologia textual, un segon bloc que recull els diferents moments del procés de escriptura i un tercer bloc d’avaluació.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Un esforç viu i actual per recollir els models de composició escrita de naturalesa sociocognitiva més representatius, i aplicar-los a un tipus de text molt demanat en el context acadèmic: el text expositiu. El lector podrà trobar en aquestes pàgines teoria i pràctica sobre la didàctica del text expositiu, respostes sobre cada moment concret de la fase de composició escrita (planificació-textualització-revisió); i models de seqüències didàctiques per a cada nivell específic d'ensenyament. Característiques, ensenyament a través de seqüències didàctiques, estratègies i activitats, pràctiques escrites que es realitzen a les aules d'infantil, primària i secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La enseñanza-aprendizaje de la escritura como proceso y como práctica social
II Parte: De la teoría a las prácticas de aula