Article Escriure i llegir a l'educació infantil? Una manera de compartir-ho amb les famílies.
RESUM ARTICLE

En aquest article, s'hi presenta una manera d'enfocar la reunió amb les famílies per informar-les sobre la tasca realitzada amb les nenes i els nens en el desenvolupament del llenguatge escrit. S'hi explicita la necessitat que família i escola basteixin ponts de relació vers un objectiu comú: l'educació de les criatures. D'altra banda, s'intenta exposar-hi, de manera senzilla i amb exemples, la concepció de l'aprenentatge del llenguatge escrit des d'un enfocament comunicatiu.FORMATS DISPONIBLES