Capítol Escuchar y hacer música con los jóvenes en el entorno del aula
RESUM CAPíTOL

L’escolta és necessària per als processos d’ensenyament-aprenentatge de la música. Desenvolupar projectes educatius a secundària es converteix en una tasca àrdua, ja que els joves actuals viuen en un món completament cibernètic i digital, i els seus interessos deriven cap a aquest tipus de recursos. Aquest capítol parla sobre la necessitat de desenvolupar projectes educatius partint del perfil dels joves actuals i es mostren un seguit de propostes per a l’aprenentatge de l’escolta musical a l’aula de secundària.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’objectiu  és orientar els docents de Música de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat sobre el que suposa ensenyar música «musicalment». Difereix, per tant, dels manuals de didàctica de la Música convencionals, ja que aquest llibre orienta el lector no només sobre quins poden ser els mètodes i les estratègies més adients per a l’ensenyament, sinó també respecte a qüestions com ara per què ensenyar música, què ensenyar, què s’ensenya i s’aprèn dins i fora de l’aula, o a qui s’ensenya. 

Enllaç al material complementari.

Llibre disponible per capítols
INDICE