Capítol Escuela infantil y familias
RESUM CAPíTOL

Cada família és diferent; per tant, el tracte i la relació amb elles ha de ser diferent. No hi ha respostes úniques, però les mestres generen una sèrie d’idees per guiar la seva participació i intervencions, establint uns principis d’actuació generals. La varietat de situacions d’interacció, així com l’heterogeneïtat de les famílies, tant en els seus interessos com en els seus estils comunicatius, plantegen la necessitat que aquest repertori de principis sigui funcional i serveixi per canalitzar tots els aspectes de les relacions. Aquest capítol tracta les inquietuds de les famílies, els contextos d’acostament família-escola i la manera com s’han de transformar les idees i creences que es fan de les famílies.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre

La legislación de la etapa de educación infantil expresa claramente la necesidad de promover la colaboración entre familia y escuela. También los planes de estudio recogen la necesidad de formación en estas tareas. Los análisis realizados desde una perspectiva teórica proponen diversas maneras de abordar esta colaboración, entre las que destaca una por su amplia aplicación y sus reconocidas virtudes: la entrevista.

La entrevista educativa constituye un momento privilegiado de comunicación pero, a la vez, es una tarea exigente. Este libro trata de profundizar en los aspectos que modulan la preparación, realización, análisis y aprovechamiento posterior de la entrevista, a la vez que aborda aquellos factores que obstaculizan su realización y aquellos que la favorecen, subrayando el enriquecimiento que tiene en esta etapa infantil la relación familia-escuela para todos los implicados.


Llibre disponible per capítols
INDICE