Capítol Escuela y familia
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol va destinat a exposar millores que contribueixin a facilitar la col·laboració i la relació de les famílies immigrants amb els centres educatius. Així mateix, es presenten els programes de formació dissenyats per a aquestes famílies com un aspecte rellevant a tractar, així com la importància de la seva adequada utilització. Les unitats d'acolliment i/o punts d'informació centralitzats en les comunitats de residència són recursos que es troben amb força freqüència, tal com veurem. Seguidament es descriuen alguns exemples a nivell mundial que estan tenint bastant d'èxit, finalitzant amb unes conclusions i uns suggeriments per aplicar en el nostre context.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Las actitudes de la sociedad de acogida, la normalización del emplazamiento escolar. Estrategias para trabajar en el aula. La identificación, el estudio y la valoración de experiencias.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La acogida del alumnado de incorporación tardía: orientaciones y propuestas
II Parte: Del aula de acogida a las clases ordinarias
III Parte: Descripción y análisis de experiencias