Capítol Escuelas inclusivas. Escuelas en movimiento
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol recull l’anàlisi de diverses experiències procedents del projecte «Bones pràctiques inclusives», promogut per la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva amb la implicació d’un gran nombre d’entitats de Catalunya. Els casos que es recullen són exemples significatius de bones pràctiques d’inclusió educativa; al mateix temps també són reflex d’un procés que encara té una llarga trajectòria per davant. Les anàlisis fetes de totes les experiències que es presenten seran de gran utilitat per ajudar-nos a aturar-nos i a repensar els esquemes i les pràctiques que habitualment desenvolupem en el nostre propi context escolar.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Tot i les mancances que encara ens cal resoldre, la inclusió escolar de l'alumnat amb necessitats educatives especials per raó de discapacitat comença a ser ja un procés carregat d'experiència. Aquest llibre tracta sobre com fer més inclusiva la pràctica educativa i també sobre com identificar quines són les dificultats i les amenaces que l'assetgen. Inclou, doncs, una sèrie de reflexions, conclusions i propostes i un recull de bones pràctiques educatives que han estat prèviament contrastades a partir de l'experiència.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Aproximación teórica a partir de la experiencia
II Parte: Experiencia de buenas prácticas