Article Espai de col·laboració i cooperació, fer de mestre.
RESUM ARTICLE

La institució escolar és l'única que té un caràcter obligatori. La seva importància a les vides de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes és cabdal. Ens cal, doncs, potenciar que el temps escolar sigui un temps que ens permeti assajar formes de convivència socialment útils i que cada centre i cada aula permeti establir la comunicació i fomenti la participació.

AUTORS
Gorina Saenz de Cabez, Pilar / Sáiz, Mercè / Clariana, Anna / Miró, Lola / Díez Vañó, Albert
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
TEMA DEL CURS
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL