OBERT   LLEGIR
Capítol Estado actual de la investigación sobre competencias comunicativa y digital en los estudios de magisterio
RESUM CAPíTOL

La competència professional respon al conjunt de peculiaritats de la personalitat, actituds, coneixements adquirits i habilitats que permeten l’exercici d’accions professionals que habiliten per al desenvolupament, en aquest cas, de l’acció docent. Aquest capítol incideix, especialment, en la competència comunicativa i la competència digital, i en defineix la significació en l’àmbit educatiu. Els docents han d’aprendre a seleccionar, agregar, organitzar i distribuir els recursos d’informació que proporciona la xarxa per dominar els nous espais comunicatius generats per la integració d’entorns virtuals i personals, que requereixen l’ajuda de la competència comunicativa i la digital.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre posa de manifest com la competència comunicativa s’estudia des d’una perspectiva teòrica, generant mancances en l’àmbit sociolingüístic, en la utilització de registres adequats o en la construcció morfosintàctica de textos. De la mateixa manera, es fa palès com les tecnologies s’han orientat cap al que és merament tecnològic, obviant-ne la utilitat social i pedagògica. També analitza les conseqüències que tenen aquestes mancances al mateix temps que considera, ja des de l’àmbit de la pràctica, quins efectes té l’aplicació d’un programa específic (Affective e-Learning+) en la millora del seu acompliment.
Llibre disponible per capítols
INDICE