Article Estàndards i acreditacions qualificades per exercir la docència  Exemple de la Universitat de Winchester
RESUM ARTICLE

La societat en què vivim canvia a un ritme vertiginós, fet que exigeix que les escoles i la formació inicial i permanent del professorat es posin al dia constantment per no quedar-ne desconnectats. En aquest article s’hi presenta un model d’acreditació docent per treballar a les escoles d’Anglaterra.FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Dossier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOC 1: Evidències
BLOC 2: Pràctiques
BLOC 3: Instruments
BLOC 4: Opinions