Capítol Estereotipos, prejuicio y discriminación
RESUM CAPíTOL

Els estereotips, els prejudicis i la discriminació són temes centrals que s’aborden en aquest capítol. S’hi treballen els processos de formació d’estereotips i prejudicis i el valor de la solidaritat en contextos de prejudici i discriminació. Així mateix, al final es proposen exercicis que busquen oferir un marc de prevenció i solució en el tractament d’aquesta problemàtica.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
Aquest llibre aporta una visió global de la mediació, insistint especialment en la figura del mediador, en la comunicació –un component especial de la relació social i educativa—i en els prejudicis de diferent tipus que, sovint, bloquegen les possibilitats d’afrontar amb èxit la resolució d’un conflicte. Així mateix, inclou una proposta de mediació basada en el mètode Transcend, de Johan Galtung. Aquest mètode busca canalitzar el conflicte vers una solució que no origini violència i és en aquest sentit que Galtung denomina el mediador «treballador del conflicte» i «treballador de la pau». Probablement un dels aspectes de més interès d’aquest llibre sigui l’enfocament didàctic: juntament amb el text explicatiu s’inclouen propostes d’activitats pensades per a l’aprenentatge de conceptes sobre mediació. L’autora evidencia la seva condició de formadora donant a aquestes activitats, seqüenciades curosament, i a l’estudi de casos, una vivesa que fa que la seva lectura esdevingui un exercici molt recomanable per a qui vulgui iniciar-se en la mediació en la comunitat.

Llibre disponible per capítols
INDICE