Capítol Estereotipos y representación de las minorías en el cine. Una propuesta didáctica para la educación mediática
RESUM CAPíTOL

En la societat de la informació, la institució escolar rivalitza amb altres agents que eduquen, com els mitjans de comunicació. Aquest capítol s’endinsa en l’anàlisi del discurs cinematogràfic —i, per extensió, de l’audiovisual— en l’educació. Tal com s’evidencia, el seu ús en l’educació mediàtica, que s’exemplifica en el text amb tres propostes didàctiques concretes, pot ser molt efectiu en la revisió crítica de les representacions socials estereotipades, així com de les funcions que acompleixen en els processos comunicatius.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Visió de conjunt de les dimensions, condicionants i implicacions de la diversitat religiosa per als centres i els programes educatius, que ofereix una aportació significativa en diferents àmbits: en estrats d'exercici politicoeducatiu, donant suport al disseny d'espais educatius interreligiosos en societats de composició identitària heterogènia; en el nivell de l'acció educativa, contribuint a la reelaboració del pensament pràctic a partir de directrius teoricopedagògiques, organitzatives i curriculars associades a la construcció de l'escola interreligiosa; i en els estaments d'investigació educativa, subministrant consistència a les teories que fonamenten l'actuació educativa en entorns de diversitat religiosa.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La construcción sociopedagógica del diálogo interreligioso
II Parte: Organización, currículo y agentes en la escuela multirreligiosa