Capítol Estrategias de apoyo como enriquecimiento de las interacciones y de la actividad del aula
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol se centra en diverses estratègies de suport, plantejant alternatives a la contradicció que presenten les formes de suport tradicionals. Aquestes tendien a treure de l'aula l'alumnat per treballar individualment o en petits grups, però això redueix les seves possibilitats d'interacció amb els companys. Avui sabem que l'aprenentatge es basa, i sobretot s'estimula o incentiva, mitjançant la interacció entre iguals, i és una de les funcions principals del docent ocupar-se del clima d'aprenentatge a l'aula, a part de planificar els continguts a tractar. Així doncs, el capítol aborda com es poden aprofitar aquestes interaccions també en el suport, enriquint l'entorn d'aprenentatge de l'alumne, i com cal utilitzar les estratègies de codocència perquè la intervenció de dos o més docents a classe sigui realment efectiva.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aconseguir una escola inclusiva requereix necessàriament pensar amb rigor com es proporciona el suport als seus estudiants. Un suport que s’ha d’entendre com una part intrínseca del funcionament de l’escola i que va en benefici de tots i totes les estudiants. Per això és imprescindible que tots els agents implicats amb l’escola tinguin plena consciencia del paper del suport educatiu, de la seva finalitat i de les maneres de proporcionar-lo. Per aquest motiu, el text combina el rigor teòric en l’anàlisi de les formes de suport amb la seva plasmació en la pràctica quotidiana de les escoles, emprant nombrosos exemples reals.


Llibre disponible per capítols
INDICE