Capítol Estrategias de evaluación psicopedagógica
RESUM CAPíTOL

L’avaluació psicopedagògica és una de les tasques més importants que acompleixen els orientadors. Tot i que amb freqüència s’ha vinculat a pràctiques de diagnòstic psicològic, en aquest capítol es defineix una avaluació al servei de l’adequació de la resposta educativa i de l’atenció a la diversitat, detallant les seves finalitats i referents, així com les seves fases i instruments més habituals per dur-la a terme. Igualment, es dedica un apartat específic a l’avaluació relacionada amb l’elaboració de dictàmens d’escolarització o un altre tipus d’informes amb transcendència administrativa.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquets volum es caracteritza el model educatiu, una perspectiva que ha estat adoptada per les successives lleis educatives en el nostre país. En aquest llibre, el lector trobarà els supòsits bàsics d’aquest model juntament amb els aspectes constitutius de la tasca assessora, entre els quals cal esmentar: la col•laboració orientador/docents, les seves dificultats i les maneres d’abordar-les; la dimensió institucional de l’orientació; l’assessorament a les famílies; les característiques i les estratègies d’avaluació psicopedagògica; la funció de l’orientador; el treball intersectorial amb professionals de l’àmbit de l’educació i d’altres àmbits; la intervenció en moments de transició entre etapes; i les característiques específiques de l’orientació a l’etapa d’educació infantil.

Llibre disponible per capítols
INDICE