Capítol Estrategias didácticas en Educación física
RESUM CAPíTOL

La manera en què el professorat interacciona amb l’alumnat constitueix el fil conductor d’aquest capítol, que reflexiona sobre estratègies que afavoreixen l’autonomia de l’alumnat, estratègies didàctiques per aconseguir un coneixement més significatiu i estratègies que impliquen cognitivament l’alumnat, així com sobre l’ensenyament per models. Inclou activitats, exemples i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’Educació física és una especialitat que ha viscut grans canvis pel que fa a la programació i a la impartició de la docència. Didáctica de la Educación física és un volum orientat vers la didàctica i la pràctica docent, que aborda l’ensenyament de la matèria des d’un punt de vista competencial. En aquest llibre, podem trobar des d’orientacions per al desenvolupament del currículum fins a elements d’organització de la docència. Ensenyar Educació física amb èxit suposa dissenyar una programació coherent amb el context, disposar d’un ampli ventall d’estratègies didàctiques, generar un clima de classe que convidi a l’aprenentatge, utilitzar adequadament els recursos materials i tecnològics, i integrar l’avaluació dins del procés d’aprenentatge.

Llibre disponible per capítols
INDICE