Capítol Estrategias didácticas en las asignaturas de bachillerato
RESUM CAPíTOL

La novetat del nou currículum en la modalitat d’arts escèniques, música i dansa pot plantejar alguns dubtes a l’hora de programar i desenvolupar els continguts de les assignatures. Per això, aquest capítol ofereix dues propostes concretes que il·lustren adequadament com cal enfocar els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries musicals d’aquesta modalitat: llenguatge i pràctica musical, anàlisi i història de la música i la dansa.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’objectiu  és orientar els docents de Música de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat sobre el que suposa ensenyar música «musicalment». Difereix, per tant, dels manuals de didàctica de la Música convencionals, ja que aquest llibre orienta el lector no només sobre quins poden ser els mètodes i les estratègies més adients per a l’ensenyament, sinó també respecte a qüestions com ara per què ensenyar música, què ensenyar, què s’ensenya i s’aprèn dins i fora de l’aula, o a qui s’ensenya. 

Enllaç al material complementari.

Llibre disponible per capítols
INDICE