Capítol Estrategias no farmacológicas para la mejora de la salud y la calidad de vida: las terapias naturales
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol presenta l’estat de la qüestió sobre el concepte de teràpies naturals, el seu ús actual en la població i la seva evidència científica. S’hi duu a terme una revisió de la literatura per mostrar la qualitat metodològica i les principals aportacions d’aquestes teràpies en la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones. Malgrat que aquestes teràpies desperten un gran interès per una part de la població, encara és necessari continuar fent recerca d’una alta qualitat metodològica per confirmar-ne els beneficis i les potencials aplicacions.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre té com a objectiu primordial proposar elements de reflexió, teòrics i pràctics, fruit d’estudis i investigacions socioculturals, sobre aspectes d’educació, salut i qualitat de vida, dels processos de socialització, identitat, gènere i de la construcció de la interculturalitat.

Al llarg dels diferents capítols es constata que existeix una clara relació entre l’ètica, la felicitat i les «accions», específicament en relació amb la salut mental i física i, per tant, en relació amb les accions educatives i socialitzadores. Es tracta de promoure i assegurar una convivència harmoniosa del gènere humà amb el seu entorn natural, el món espiritual i les futures generacions. Això és treballar per aconseguir una part de felicitat, qualitat de vida, la vida bona i el bon viure.


Llibre disponible per capítols
INDICE