Capítol Estrategias para integrar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje musical
RESUM CAPíTOL

La integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’aula de música afecta tots els àmbits del currículum. Mitjançant l’ús de les TIC, aquest capítol presenta diverses propostes didàctiques i estratègies per a l’aula de música que contribuiran i ajudaran el professorat de música en la seva guia dels processos d’ensenyament i aprenentatge musical a través d’aquests recursos tecnològics.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’objectiu  és orientar els docents de Música de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat sobre el que suposa ensenyar música «musicalment». Difereix, per tant, dels manuals de didàctica de la Música convencionals, ja que aquest llibre orienta el lector no només sobre quins poden ser els mètodes i les estratègies més adients per a l’ensenyament, sinó també respecte a qüestions com ara per què ensenyar música, què ensenyar, què s’ensenya i s’aprèn dins i fora de l’aula, o a qui s’ensenya. 

Enllaç al material complementari.

Llibre disponible per capítols
INDICE