Article Estratègies cognitivocooperatives de l'escriptura a l'aula.
RESUM ARTICLE

El treball cooperatiu a l'aula constitueix avui dia un desafiament tant per a professors com per a alumnes, i més encara en el desenvolupament d'una habilitat tan complexa com l'escriptura, que requereix també un fort suport en la lectura. En aquest marc, el mòdul que es proposa intenta aplicar tècniques cooperatives, com ara el trencaclosques II i la cooperació guiada, elaborades originàriament per Slavin (1986), a l'àmbit de l'ensenyament-aprenentatge de l'escriptura per a escolars d'ensenyament bàsic. L'escriptura s'ha d'entendre com un procés cognitiu interactiu amb un enfortiment que permet que l'escriptor es transformi en un bon autor, no només per la seva pròpia aportació, sinó també per la d'altres.

AUTORS
Benítez Figari, Ricardo / Marinkovich Ravena, Juanita / Morán, Pilar


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €