Article Estratègies d'atenció a la diversitat dins de l'aula.
RESUM ARTICLE

En un món tan canviant com el nostre, optem per una escola que ofereixi la possibilitat d'adaptar-se a les innovacions i d'això en faci motiu de convivència, d'estudi i de treball. La diversitat que hi ha en tots nosaltres ha de ser viscuda dia rere dia, acceptant- la com una font d'enriquiment personal i col·lectiu. L'article comenta algunes de les propostes que fa l'escola per atendre aquesta diversitat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €