Capítol Estudio personal compartido sobre conocimiento y desarrollo profesional del profesorado y resolución de problemas
RESUM CAPíTOL

Les concepcions del professorat, la resolució de problemes (per part del professor, les seves concepcions sobre la manera de fer problemes a l'aula i la resolució per part dels estudiants), el desenvolupament professional i les interaccions entre professors i investigadors d'un grup col·laboratiu són el contingut bàsic sobre el qual gira la tasca investigativa que es relata en aquest capítol. S'inclouen, a més, reflexions sobre el paper del vídeo en el treball en grups de professors, l'aplicació d'idees i activitats de contextos de formació contínua i desenvolupament professional en contextos de formació inicial, la idoneïtat dels informants d'una recerca qualitativa i, finalment, part de la recerca sobre el coneixement del professor de matemàtiques (models MKT i MTSK).FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aquest llibre brinda l’oportunitat de conèixer mètodes de treball i estratègies de diferents investigadors per al desenvolupament de l’educació matemàtica a diferents parts del món. Es relaten trajectòries d’investigació guiades per la finalitat de promoure un aprenentatge matemàtic més democràtic i de major qualitat, amb atenció especial a temes clau relatius al currículum escolar, a la formació del professorat, a la gestió de la diversitat o bé a l’avaluació dels aprenentatges.

Els capítols del llibre contribueixen a enriquir la reflexió mitjançant l’explicació de processos que conjuguen idees teòriques, experimentacions, espais formatius i realitats d’aula. En particular, es recullen alguns dels desafiaments que es plantegen a la investigació i ensenyament de les matemàtiques en el context de països d’Iberoamèrica. El caràcter iberoamericà d’aquest llibre és una font d’identitat i un valor que ha d’afegir-se a l’esforç per narrar la utilitat pràctica del que s’investiga.

Al Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Espanya, Mèxic i Portugal, juntament amb altres països de la nostra comunitat, destaquen els assoliments en el doble desenvolupament científic i social de l’educació matemàtica, sovint en entorns humans, materials i professionals empobrits per raons diverses.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Modelos de enseñanza, evaluación y aprendizaje
II Parte: Resolución de problemas y desarrollo profesional
III Parte: Perspectivas educativas, curriculares y teóricas