Capítol Estudio sobre la percepción de la realidad de los alumnos con TEA
RESUM CAPíTOL

En aquest treball s'analitzen els dibuixos de la figura humana de nens amb TEA amb l'objectiu de trobar patrons comuns en la representació d'aquesta figura, així com per establir relacions d'aquesta representació en funció del seu perfil (comorbilitat i diagnòstic). S'ha seguit un mostreig no probabilístic per accessibilitat i la mostra participant en l'estudi es compon de vint-i-quatre nens d'entre 4 i 12 anys. Com a tècnica de recollida d'informació s'ha utilitzat l'instrument proposat per Orellana compost per trenta-quatre indicadors per registrar en el dibuix de la figura humana. Els resultats de l'estudi mostren, d'una banda, que aquells nens amb TEA que presenten a més a més discapacitat intel·lectual realitzen el dibuix de la figura humana sense definició. D'altra banda, els nens amb TEA d'alt funcionament es diferencien significativament de la resta de subjectes amb TEA en la representació de la figura humana.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L'obra recull diverses experiències, metodologies i propostes de recerca del camp de les pedagogies inclusives en contextos educatius.

A partir d'experiències reals recollides en els diversos contextos i etapes educatives, aquest treball pretén, en definitiva, compartir i difondre les experiències de la pràctica educativa dels professionals que treballen en el dia a dia amb un alumnat que, cada vegada més, necessita d'un acompanyament professional específic i adaptat que respongui a les seves necessitats educatives, lingüístiques o culturals, a través de la implementació d'espais que promoguin la inclusió socioeducativa de tots i totes.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Experiencias de inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión educativa
Parte III: Innovación socioeducativa