Capítol Etnomatemática y problemas auténticos en la formación del profesorado de matemáticas
RESUM CAPíTOL

L'autora estructura aquest capítol en dues seccions principals, una sobre reflexions i dades derivades de la seva recerca amb persones involucrades en diferents graus en el Moviment Sense Terra, el major moviment social de Llatinoamèrica, i una altra sobre reflexions i dades derivades de la seva recerca en el domini de la formació del professorat de matemàtiques, en estreta relació amb la planificació dels cursos vinculats a la matèria de la Pedagogia de la Terra. Prèviament, es presenten dues seccions preliminars sobre els significats de l'enfocament etnomatemàtic i la tasca de problematitzar la recerca per mostrar allò que és substancial i roman invariable en tots els seus treballs i els estimula.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aquest llibre brinda l’oportunitat de conèixer mètodes de treball i estratègies de diferents investigadors per al desenvolupament de l’educació matemàtica a diferents parts del món. Es relaten trajectòries d’investigació guiades per la finalitat de promoure un aprenentatge matemàtic més democràtic i de major qualitat, amb atenció especial a temes clau relatius al currículum escolar, a la formació del professorat, a la gestió de la diversitat o bé a l’avaluació dels aprenentatges.

Els capítols del llibre contribueixen a enriquir la reflexió mitjançant l’explicació de processos que conjuguen idees teòriques, experimentacions, espais formatius i realitats d’aula. En particular, es recullen alguns dels desafiaments que es plantegen a la investigació i ensenyament de les matemàtiques en el context de països d’Iberoamèrica. El caràcter iberoamericà d’aquest llibre és una font d’identitat i un valor que ha d’afegir-se a l’esforç per narrar la utilitat pràctica del que s’investiga.

Al Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Espanya, Mèxic i Portugal, juntament amb altres països de la nostra comunitat, destaquen els assoliments en el doble desenvolupament científic i social de l’educació matemàtica, sovint en entorns humans, materials i professionals empobrits per raons diverses.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Modelos de enseñanza, evaluación y aprendizaje
II Parte: Resolución de problemas y desarrollo profesional
III Parte: Perspectivas educativas, curriculares y teóricas