Llibre Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos
EAN: 84-7827-418-9
AUTORS
Stake, Robert E.
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
36,00 €
34,20 €
Resum del llibre
Aquest llibre és una obra d’un escriptor i avaluador magistral, explora la multitud d’alternatives conceptuals entre les quals es veu obligat a decidir un avaluador o una avaluadora a l’hora de realitzar el seu treball, de dedicar una atenció especial als actors implicats en el programa que avalua, de sospesar els riscos ètics i de redactar un informe que resulti útil. El llibre recorre els principals enfocaments tant quantitatius (fent explícits uns criteris, unes necessitats, uns estàndards i uns rendiments) com qualitatius (estudiant l’activitat, les aspiracions, els problemes i els assoliments dels participants i dels observadors crítics). Així, Stake presenta una sèrie d’eleccions que el lector ha de fer entre diferents opcions alternatives: · Mantenir-se independent o unir-se al personal i la resta d’actors implicats en el programa. · Valorar l’experiència personal com a element probatori o rebutjar-la pel seu biaix. · Ajudar el desenvolupament formativament o valorar el programa existent sumativament. · Emprar les qüestions d’estudi, els objectius, els guanys, l’eficiència o la resolució de problemes com a estructura conceptual clau. · Invertir molt o poc en provar i validar els procediments de recollida de dades. · Donar suport als estàndards i els codis ètics de les associacions professionals.