Capítol Evaluación, corrección y calificación de escritura: planteamientos teóricos y propuestas prácticas
RESUM CAPíTOL

Els múltiples objectius projectats sobre l’avaluació fan que acabem qualificant d’avaluació pràctiques ben diferents. Els conceptes de correcció, qualificació i avaluació de vegades se superposen, i la mateixa legislació educativa sembla que entén l’avaluació només en termes de qualificació i promoció. En aquest capítol s’ofereixen diferents plantejaments teòrics, estratègies i solucions per a cadascun dels propòsits avaluatius de l’escriptura de l’alumnat. Es distingeixen, així, diverses avaluacions segons la seva finalitat: promoure la revisió del text, correcció de textos, qualificar la redacció, etc.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Molts alumnes semblen eludir la seqüència lectura-comprensió-redacció en favor d'un maneig mecànic de significants que els permeti satisfer (aparentment si més no) els objectius de la tasca. Aquesta estratègia de baix nivell, capaç de simular comprensió i escriptura prescindint dels processos cognitius que aquestes tasques requereixen, és el que s'anomena «dependència d'allò que és literal». L'anàlisi d'aquest fenomen és clau per redefinir la nostra concepció de l'error. El llibre, tanmateix, va més enllà perquè pretén contribuir a una reflexió crítica sobre els objectius amb què fem escriure els nostres alumnes i les tasques que els proposem.

Llibre disponible per capítols
INDICE