Capítol Evaluación de la enseñanza: análisis y propuestas
RESUM CAPíTOL

Si parlem de l’avaluació en educació física no es pot obviar la qüestió de l’avaluació de la tasca que fa el professor: l’ensenyament. Aquest capítol tracta sobre l’avaluació de l’ensenyament, al·ludint als diversos enfocaments i línies d’estudi sobre la qualitat de l’ensenyament. A partir de l’anàlisi de les diferents fases de l’ensenyament, es fa referència a alguns procediments i instruments per a la seva avaluació, fent èmfasi en els que es fan servir en l’estudi de l’ensenyament en educació física.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
 El llibre conté una perspectiva àmplia i global de l’avaluació en educació física. Des de la fonamentació en la qual s’estableixen els principis bàsics, fins al seu propi marc de referència i les propostes pràctiques sobre l’avaluació de l’ensenyament; de les capacitats físiques, coordinatives i de les habilitats motrius; de les actituds; dels aspectes morfològics, de l’actitud postural; dels estils de vida i la salut… per finalitzar amb experiències de participació de l’alumnat en la seva pròpia avaluació. L’obra ofereix en el seu conjunt un tractament teòric i pràctic de l’avaluació on no manquen referències contínues al marc curricular de l’educació primària i l’educació secundària. 

Llibre disponible per capítols
INDICE