Capítol Evaluación de las capacidades coordinativas
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es planteja, en primer lloc, un marc conceptual relatiu a les capacitats coordinatives, com ara la coordinació i l’equilibri, i s’analitza la seva definició i la classificació dels factors que les condicionen, així com els aspectes derivats de les diferents terminologies que s’utilitzen per a la seva denominació. Així mateix, s’analitzen les implicacions en relació amb les habilitats motrius i es recullen, finalment, alguns instruments que en facilitaran la valoració.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
 El llibre conté una perspectiva àmplia i global de l’avaluació en educació física. Des de la fonamentació en la qual s’estableixen els principis bàsics, fins al seu propi marc de referència i les propostes pràctiques sobre l’avaluació de l’ensenyament; de les capacitats físiques, coordinatives i de les habilitats motrius; de les actituds; dels aspectes morfològics, de l’actitud postural; dels estils de vida i la salut… per finalitzar amb experiències de participació de l’alumnat en la seva pròpia avaluació. L’obra ofereix en el seu conjunt un tractament teòric i pràctic de l’avaluació on no manquen referències contínues al marc curricular de l’educació primària i l’educació secundària. 

Llibre disponible per capítols
INDICE