Capítol Evaluación de las capacidades coordinativas
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es planteja, en primer lloc, un marc conceptual relatiu a les capacitats coordinatives, com ara la coordinació i l’equilibri, i s’analitza la seva definició i la classificació dels factors que les condicionen, així com els aspectes derivats de les diferents terminologies que s’utilitzen per a la seva denominació. Així mateix, s’analitzen les implicacions en relació amb les habilitats motrius i es recullen, finalment, alguns instruments que en facilitaran la valoració.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €