Capítol Evaluación de las capacidades físicas básicas
RESUM CAPíTOL

La motricitat humana té diferents possibilitats d’estudi, i una d’elles es refereix a les capacitats físiques bàsiques i a com condicionen aquesta motricitat. Aquest capítol fa al·lusió a determinats factors que tenen a veure amb l’entrenament i el rendiment esportiu, per tal de saber com rendeixen les persones a través de determinades proves que mesuren el grau de desenvolupament de les capacitats físiques bàsiques, com ara la força, la velocitat, la resistència i la flexibilitat.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €