Capítol Evaluación de las capacidades físicas básicas
RESUM CAPíTOL

La motricitat humana té diferents possibilitats d’estudi, i una d’elles es refereix a les capacitats físiques bàsiques i a com condicionen aquesta motricitat. Aquest capítol fa al·lusió a determinats factors que tenen a veure amb l’entrenament i el rendiment esportiu, per tal de saber com rendeixen les persones a través de determinades proves que mesuren el grau de desenvolupament de les capacitats físiques bàsiques, com ara la força, la velocitat, la resistència i la flexibilitat.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
 El llibre conté una perspectiva àmplia i global de l’avaluació en educació física. Des de la fonamentació en la qual s’estableixen els principis bàsics, fins al seu propi marc de referència i les propostes pràctiques sobre l’avaluació de l’ensenyament; de les capacitats físiques, coordinatives i de les habilitats motrius; de les actituds; dels aspectes morfològics, de l’actitud postural; dels estils de vida i la salut… per finalitzar amb experiències de participació de l’alumnat en la seva pròpia avaluació. L’obra ofereix en el seu conjunt un tractament teòric i pràctic de l’avaluació on no manquen referències contínues al marc curricular de l’educació primària i l’educació secundària. 

Llibre disponible per capítols
INDICE