Capítol Evaluación de las habilidades motrices
RESUM CAPíTOL

Plantejar com i què hem de saber de cadascuna de les habilitats motrius, tant les bàsiques com les específiques, per tal de facilitar el procés d’ensenyament i aprenentatge als alumnes i les alumnes i la seva posterior avaluació és el que es pretén donar a conèixer amb aquest capítol, a través d’un breu acostament al que entenem que són les habilitats motrius i les característiques que han de reunir per a la seva avaluació. Al final del capítol es presenten diverses propostes pràctiques per a l’avaluació de les habilitats motrius bàsiques i específiques.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
 El llibre conté una perspectiva àmplia i global de l’avaluació en educació física. Des de la fonamentació en la qual s’estableixen els principis bàsics, fins al seu propi marc de referència i les propostes pràctiques sobre l’avaluació de l’ensenyament; de les capacitats físiques, coordinatives i de les habilitats motrius; de les actituds; dels aspectes morfològics, de l’actitud postural; dels estils de vida i la salut… per finalitzar amb experiències de participació de l’alumnat en la seva pròpia avaluació. L’obra ofereix en el seu conjunt un tractament teòric i pràctic de l’avaluació on no manquen referències contínues al marc curricular de l’educació primària i l’educació secundària. 

Llibre disponible per capítols
INDICE