Capítol Evaluación de las habilidades motrices
RESUM CAPíTOL

Plantejar com i què hem de saber de cadascuna de les habilitats motrius, tant les bàsiques com les específiques, per tal de facilitar el procés d’ensenyament i aprenentatge als alumnes i les alumnes i la seva posterior avaluació és el que es pretén donar a conèixer amb aquest capítol, a través d’un breu acostament al que entenem que són les habilitats motrius i les característiques que han de reunir per a la seva avaluació. Al final del capítol es presenten diverses propostes pràctiques per a l’avaluació de les habilitats motrius bàsiques i específiques.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €