Capítol Evaluación educativa e inglés para fines sociales y de cooperación Guía para la elaboración de materiales
RESUM CAPíTOL

L’avaluació educativa és una de les tasques més complicades que han d’acomplir els docents. Aquest capítol pretén donar resposta a les tres preguntes que han de ser considerades en tot procés d’avaluació: quan s’ha d’avaluar?, qui ha d’avaluar? i com s’ha d’avaluar? Amb aquest objectiu, s’examinen les diferents modalitats o tipus d’avaluació en funció del que s’avalua, la finalitat del procés, el moment en què es desenvolupa, la persona encarregada i els procediments seguits. Així mateix, es presenten exemples d’instruments i procediments a utilitzar en l’avaluació del procés d’aprenentatge d’AFSiC.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

És innegable el paper predominant que té l’anglès avui, lingua franca actual i, sens dubte, llengua d’intercanvi per a la ciència, la divulgació, el transvasament cultural i, per tant, una base i una eina sobre la qual construir la convivència pacífica dels pobles.

En aquest context, sorgeix el concepte d’anglès per a fins socials i de cooperació (IFSiC), complementari a les vessants dels enfocaments d’anglès general i d’anglès per a fins específics. IFSiC té com a objectiu fonamental el desenvolupament i la creació de materials educatius en els quals s’abordin temàtiques amb impacte social (cooperació al desenvolupament, gènere, sobirania alimentària, immigració i crisis dels refugiats, solidaritat, medi ambient, etc.), amb l’actualització i el rigor científics necessaris, que condueixen a la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera.


Llibre disponible per capítols
INDICE