Capítol Evaluación
RESUM CAPíTOL

Tota implementació que no sigui avaluada te menys valor. Per aquest motiu, completem el PRE avaluant l’assoliment dels objectius plantejats. Aquest capítol proposa tres tipus d’avaluació: avaluació de l’aplicació del programa, que recull tres moments de la implementació: diagnòstic, intervenció i avaluació; avaluació del procés socioeducatiu individual dels participants, a partir d’una relació d’indicadors per a cadascun dels objectius, i que es pot fer en diferents moments per valorar el grau de desenvolupament dels objectius; avaluació d’impacte, que planteja una sèrie d’indicadors per a cadascun dels objectius del programa i pretén recaptar informació sobre les seves contribucions. De les tres avaluacions, la primera i la segona són paral·leles en el temps, i totes pretenen ajudar a valorar diversos aspectes del PRE en els centres oberts i diaris.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

El Programa de Reforç Educatiu que es presenta es fonamenta en diferents models pedagògics, concretament en els models constructivista, sistèmic i cognitiu-conductual i permet aplicar-los en entorns educatius, mitjançant una proposta detallada d’objectius, competències dels professionals i un conjunt d’activitats dissenyades a partir de tres dimensions (física, cognitiva i emocional). Aquest programa vol donar resposta a la integralitat del desenvolupament de nens i nenes mitjançant orientacions metodològiques i accions avaluatives.


Llibre disponible per capítols
INDICE