OBERT   LLEGIR
Capítol Evaluación y morfología
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol tracta de la salut corporal de l’alumnat i de com l’educació física pot avaluar i prevenir algun aspecte relacionat. A partir del concepte de morfologia i dels diferents paràmetres antropomètrics, la informació donada en aquest capítol servirà per prevenir problemes de la societat actual, com ara l’obesitat i les malalties associades. D’aquesta manera, l’educació física millorarà l’eficiència motriu i la qualitat de vida de l’alumnat.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
 El llibre conté una perspectiva àmplia i global de l’avaluació en educació física. Des de la fonamentació en la qual s’estableixen els principis bàsics, fins al seu propi marc de referència i les propostes pràctiques sobre l’avaluació de l’ensenyament; de les capacitats físiques, coordinatives i de les habilitats motrius; de les actituds; dels aspectes morfològics, de l’actitud postural; dels estils de vida i la salut… per finalitzar amb experiències de participació de l’alumnat en la seva pròpia avaluació. L’obra ofereix en el seu conjunt un tractament teòric i pràctic de l’avaluació on no manquen referències contínues al marc curricular de l’educació primària i l’educació secundària. 

Llibre disponible per capítols
INDICE