Capítol Evaluaciones psicopedagógicas bajo demanda administrativa. Elaboración de dictámenes e informes
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es tracta un tipus concret d’avaluació psicopedagògica que desenvolupen fonamentalment els professionals dels equips d’assessorament i orientació pedagògica (EAP) en compliment de les funcions que tenen encomanades com a equips multiprofessionals que depenen de l’Administració educativa a Catalunya. Per tant, l’anàlisi i les propostes que es formulen aquí s’emmarquen dins de la intervenció psicopedagògica des dels serveis públics i en el context educatiu i normatiu de Catalunya.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
S’avalua per assessorar, S’assessora a partir de l’avaluació. S’avalua i s’assessora com la principal manera d’intervenir en l’alumne, en el centre i en el sistema educatiu. La evaluación psicopedagógica és un manual de consulta que ofereix una gamma de situacions específiques d’avaluació molt àmplies. La primera part del llibre emmarca els aspectes conceptuals de l’avaluació. La demanda sol ser el punt de partida que posa en marxa el procés d’intervenció psicopedagògica. La segona part està dedicada a les característiques de l’avaluació psicopedagògica en les diferents necessitats educatives que generen demanda d’avaluació a les escoles: el llenguatge escrit, les matemàtiques, la comunicació; ....

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte
II Parte