Capítol Evaluando el cumplimiento del derecho del niño al juego
RESUM CAPíTOL

Tant les recomanacions del Comitè dels Drets del Nen com les escasses referències al dret al joc en plans, programes i accions de polítiques per a la infància confirmen la necessitat d’impulsar el reconeixement del dret universal del nen a jugar, entre altres accions. Aquest capítol dona compte de quina manera el treball de recerca d’un grup d’onze professors universitaris pertanyents a cinc universitats espanyoles ha permès avançar cap a l’assoliment d’un sistema d’indicadors per a l’avaluació del reconeixement del dret del nen al joc (SIDERJU). S’hi mostra el procés seguit per a la seva creació i desenvolupament.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Micro-macro Referencias

Resum del llibre

Cal avançar en polítiques d'infància que contemplin el joc de nens, nenes i adolescents com un element imprescindible per al seu desenvolupament personal i social. Amb la mirada posada en aquest compromís, el llibre presenta un sistema de 24 indicadors amb una mateixa estructura de procés i resultat (SIDERJU),  dirigits a tres àmbits concrets: el familiar, el social i l'escolar, que permeten mesurar l'avaluació del seu compliment.


Llibre disponible per capítols
INDICE