Capítol Evaluar con el DAVOPSI
RESUM CAPíTOL

Les experiències que s'il·lustren en aquest capítol han permès els mestres i les mestres de les escoles implicades avaluar i reflexionar sobre l'organització pedagògica del context, implicant-se en itineraris d'autoavaluació. Gràcies al DAVOPSI, els docents van poder observar el seu propi context de forma més analítica i sistemàtica, descomponent l'escenari educatiu en factors bàsics, com els socials, espacials i temporals. Així mateix, es presenta breument el procés d'avaluació realitzat mitjançant el DAVOPSI a les escoles infantils i es proporcionen alguns exemples de les experiències dutes a terme en les diferents realitats. Cada experiència posa l'èmfasi en una de les etapes que han caracteritzat el procés d'avaluació.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
Les autores d'aquest llibre proposen que s'han de tenir molt en compte tres aspectes fonamentals del context educatiu: l'organització i el fluir dels temps, la disposició dels espais i els diferents tipus d'agrupaments que es realitzen a les escoles infantils com a elements que condicionen, afavoreixen o dificulten el desenvolupament i l'aprenentatge dels nens i les nenes de l'escola infantil. En aquest sentit, el DAVOPSI (Dispositiu d'Anàlisi i Valoració de l'Organització Pedagògica de l'Escola Infantil), s'erigeix com un instrument de gran utilitat per a l'avaluació i la reflexió col·lectiva.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Los referentes
II Parte: El instrumento
III Parte: Las experiencias