Capítol Evaluar el proceso de impartición
RESUM CAPíTOL

L’avaluació retroalimenta el procés formatiu. Avaluem per saber què està passant i poder-hi intervenir. Forma part del disseny instructiu, i és implícit en la seqüència formativa que facilita que l’alumne pugui comprendre, relacionar, integrar nous conceptes, destreses o actituds. En determinats nivells educatius, l’avaluació té la funció de mesurar, comparar i seleccionar; però aquesta funció no té sentit en l’àmbit de la formació contínua. Els tipus d’avaluació i, concretament, l’avaluació contínua en programes d’e-learning són els temes centrals d’aquest capítol.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €