Capítol Evaluar en el área de Lengua y Literatura
RESUM CAPíTOL

L’objectiu principal de l’avaluació en l’àrea de llengua i literatura és el desenvolupament de la competència comunicativa de l’alumnat, entesa com un conjunt d’habilitats, estratègies i coneixements que abasten la llengua oral, la lectura i l’escriptura, així com els coneixements sobre la llengua i la literatura. Aquest capítol detalla algunes de les avaluacions més habituals en l’àrea de llengua i literatura, com ara l’avaluació diagnòstica o externa, l’avaluació reguladora o l’autoavaluació, i també alguns dels seus instruments.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquest volum es presenta la problemàtica central de l’ensenyament de la Llengua i la Literatura avalada per la investigació a l’aula. El llibre aborda les maneres de programar i els processos d’avaluació. Es planteja la problemàtica específica de l’ensenyament de la llengua oral, de la lectura de textos complexos o de l’escriptura a través del procés de composició : també s’aborda l’estudi de l’ensenyament de la literatura, de la reflexió metalingüística i dels recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es tracta de posades a punt en els camins d’ensenyament-aprenentatge recorreguts fins al present i de propostes en línies d’intervenció, sempre acompanyades per referències que permeten situar i orientar la pràctica de qui desitgi ensenyar Llengua i Literatura en educació secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Primera parte
Segunda parte