Capítol Evaluar en Música
RESUM CAPíTOL

En l’enfocament per competències, l’avaluació adquireix un paper protagonista que la converteix en motor de l’aprenentatge i de la innovació educativa. Si s’analitza allò que s’avaluarà i com es durà a terme, es poden resoldre els dilemes de l’ensenyament de la música. Aquest capítol ofereix reflexions interessants i pautes específiques que poden resultar útils a l’hora de plantejar-se què, com i quan s’ha d’avaluar en la matèria de música.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’objectiu  és orientar els docents de Música de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat sobre el que suposa ensenyar música «musicalment». Difereix, per tant, dels manuals de didàctica de la Música convencionals, ja que aquest llibre orienta el lector no només sobre quins poden ser els mètodes i les estratègies més adients per a l’ensenyament, sinó també respecte a qüestions com ara per què ensenyar música, què ensenyar, què s’ensenya i s’aprèn dins i fora de l’aula, o a qui s’ensenya. 

Enllaç al material complementari.

Llibre disponible per capítols
INDICE