COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Aborda de manera rigorosa el tema de l’avaluació i ho fa amb la intenció de millorar la qualitat de l’ensenyament. D’estructura clara, el llibre ajuda a la comprensió de cada idea, plantejant-la des d’una vessant teòrica i pràctica que consolidi els coneixements previs i reforci la capacitat professional d’intervenció a l’escola, acceptant que «ensenyar, aprendre i avaluar són en realitat tres processos inseparables».

(fes clic per ampliar)

Llibre disponible per capítols
INDICE