Capítol Evaluar para aprender, evaluar para calificar
RESUM CAPíTOL

Aprendre i ensenyar comporta avaluar. Partint d’aquesta premissa, en aquest capítol es planteja la necessitat de l’avaluació, posant el focus en l’aula de ciències, des de dues mirades diferents: en primer lloc, per ajudar qui aprèn en aquest procés perquè ho pugui fer d’una manera tan eficient com sigui possible (avaluació formadora) i, en segon lloc, per acreditar si el procés s’ha dut a terme de manera efectiva i si els resultats són els que s’esperaven en funció dels objectius proposats (avaluació qualificadora). També s’hi inclouen activitats i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
S’analitzen les relacions entre el coneixement científic, la ciència escolar i l’ensenyament de les ciències; la relació entre la competència científica i la competència professional; els diferents enfocament per a l’elaboració, l’experimentació i l’avaluació de seqüències didàctiques; els diferents enfocaments per a l’elaboració, l’experimentació i l’avaluació de seqüències didàctiques ; els diferents significats del terme «model» i els diferents models curriculars, models d’ensenyament i models escolars que s’utilitzen; el concepte d’ensenyament dialògic aplicat a l’ensenyament de les ciències; la construcció del coneixement basada en l’ús, l’avaluació i la revisió de models dins de l’aula; els treballs pràctics experimentals, com ara les experiències i els treballs de caràcter indagatiu; els diferents objectius de les aplicacions didàctiques basades en les tecnologies de la informació i la comunicació; i l’avaluació entesa com a procés formatiu.

Llibre disponible per capítols
INDICE