Article Evidencias para una mejora de la competencia en comunicación lingüística
RESUM ARTICLE

Presentem cinc evidències d’investigacions sobre processos d’ensenyament-aprenentatge de llengües en situacions naturals d’aula: cal ajudar l’alumnat a formar la seva pròpia veu d’autor; donar-li temps i suport perquè planifiqui les situacions d’escriptura; perquè interpreti textos (literaris i no literaris); perquè aprengui a parlar en públic i a exposar o defensar les seves idees, i perquè reflexioni sobre la llengua.FORMATS DISPONIBLES
1.49 €
COL·LECIONS: Revista Dosier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOQUE 1
BLOQUE 2
BLOQUE 3
BLOQUE 4