Article Evidències: aportacions des de la neurociència i la psicologia cognitiva
RESUM ARTICLE

El coneixement procedent dels estudis en el camp de la neurociència i de la psicologia cognitiva és de summa rellevància atès que es tracta de disciplines l’objecte d’estudi de les quals és conèixer les bases neurobiològiques del comportament i els processos cognitius des de diferents nivells d’estudi. En aquest article es descriuen cinc factors que tenen incidència en els processos d’aprenentatge i memòria, fent referència a les principals evidències científiques que poden sustentar algunes pràctiques d’aula i metodologies que s’utilitzen en el camp educatiu.FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Dossier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOC 1: Evidències
BLOC 2: Pràctiques
BLOC 3: Instruments
BLOC 4: Opinions