Article Evidències: des de la didàctica de les competències transversals
RESUM ARTICLE

Continuar aprenent al llarg de la vida és un requeriment que la societat actual reclama a la seva ciutadania. L’escola, com a context d’aprenentatge privilegiat, ha d’orientar els seus esforços a formar alumnes permanents, que sàpiguen mobilitzar els coneixements, les habilitats, les actituds i els valors necessaris per fer front a les demandes, canviants i complexes, que trobaran al llarg de la seva vida. A continuació analitzarem aquesta competència, que ha rebut diferents noms --per l’autonomia, d’autoaprenentatge, estratègic o d’aprendre a aprendre--, destacant-ne aquelles evidències que considerem més cabdals en referència al seu ensenyament-aprenentatge.FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Dossier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOC 1: Evidències
BLOC 2: Pràctiques
BLOC 3: Instruments
BLOC 4: Opinions