Article Evidències des d’una educació física orientada al desenvolupament d’ambients actius i alfabetitzats físicament
RESUM ARTICLE

El context educatiu és un entorn ideal per generar ecosistemes saludables, actius i cultes. Aquest article busca exposar i discutir cinc idees essencials perquè un centre educatiu estableixi una sendera per construir, amb el seu context pròxim, un ambient saludable a través d’una participació autònoma i satisfactòria dels estudiants en les situacions socials de referència que l’entorn proper proporciona, per fomentar subjectes actius i físicament alfabetitzats.

AUTORS
Julián Clemente, José Antonio / Aibar Solana, Alberto
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Dossier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOC 1: Evidències
BLOC 2: Pràctiques
BLOC 3: Instruments
BLOC 4: Opinions