Article Evidències en el desenvolupament de les competències de l’àmbit artístic
RESUM ARTICLE

Potenciar les competències artístiques a l’aula és una bona oportunitat perquè alumnat i docents estableixin connexions entre el que pensen i el que senten per nodrir el coneixement en el sentit ampli de la paraula. Coneixement entès com el camí per construir la pròpia identitat i la relació d’un mateix amb els contextos. En el present treball s’hi presenten cinc evidències que resulten fonamentals per activar l’aprenentatge en les arts i a través de les arts des d’una pedagogia competencial.FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Dossier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOC 1: Evidències
BLOC 2: Pràctiques
BLOC 3: Instruments
BLOC 4: Opinions