Article Evidències per millorar la competència en comunicació lingüística
RESUM ARTICLE

Presentem cinc evidències d’investigacions sobre processos d’ensenyament-aprenentatge de llengües en situacions naturals d’aula: cal ajudar l’alumnat a formar la seva pròpia veu d’autor; donar-li temps i suport perquè planifiqui les situacions d’escriptura; perquè interpreti textos (literaris i no literaris); perquè aprengui a parlar en públic i a exposar o defensar les seves idees, i perquè reflexioni sobre la llengua.FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Dossier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOC 1: Evidències
BLOC 2: Pràctiques
BLOC 3: Instruments
BLOC 4: Opinions