Capítol Evitar la dependencia de lo literal
RESUM CAPíTOL

El llenguatge és una eina de poder, i no entendre el que es llegeix a fons ni ser capaç d’escriure mostrant comprensió del que es llegeix fa els alumnes vulnerables, ja que els minven les expectatives de formació. Per això, cal redefinir les tasques escolars més enllà de la utilització de materials únics, a fi que els alumnes aconsegueixin entendre el text o reproduir-lo amb les seves paraules. Aquest capítol se centra en el disseny de les tasques amb l’objectiu de reflexionar sobre les pràctiques d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura per evitar la dependència d’allò que és literal.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Molts alumnes semblen eludir la seqüència lectura-comprensió-redacció en favor d'un maneig mecànic de significants que els permeti satisfer (aparentment si més no) els objectius de la tasca. Aquesta estratègia de baix nivell, capaç de simular comprensió i escriptura prescindint dels processos cognitius que aquestes tasques requereixen, és el que s'anomena «dependència d'allò que és literal». L'anàlisi d'aquest fenomen és clau per redefinir la nostra concepció de l'error. El llibre, tanmateix, va més enllà perquè pretén contribuir a una reflexió crítica sobre els objectius amb què fem escriure els nostres alumnes i les tasques que els proposem.

Llibre disponible per capítols
INDICE